จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีสรงน้ำพระราชทานพระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหารงานสืบสานบุญประเพณีสงกรานต์

จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีสรงน้ำพระราชทานพระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหารงานสืบสานบุญประเพณีสงกรานต์
วันนี้ (7 เมษายน 2565) เวลา 17.00 น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระราชทานพระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร งานสืบสานบุญประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2565 ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และประชาชนพร้อมกัน ร่วมพิธี ณมณฑลพิธี บริเวณหน้าพระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร ในการประกอบพิธี วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารอ่านหมายรับสั่งสำนักพระราชวัง จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวคำนมัสการพระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร
เจ้าหน้าที่เชิญน้ำสรงพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีไปยังบริเวณด้านหน้าพระหัตถ์พระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร จากนั้นพระมหามงคล มงฺคลคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ นำผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารประกอบพิธีสรงน้ำพระราชทานพระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา พิธีลั่นฆ้องเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวมุกดาหาร
หลังจากนั้น นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นางคำนึงนิตย์ ฤทธ์สรไกร รองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่าเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนางรำจากทั้ง 7 อำเภอ ร่วมรำถวายพระพุทธมิ่งมลคลมุณีศรีมุกดาหาร จำนวน 3 เพลง ได้แก่ เพลงตำนานเมืองมุกดาหาร เพลงมุกดาสวรรค์ และเพลงมุกดาหารบ้านเฮา ซึ่งเป็นเพลงและท่ารำประกอบเพลงประจำจังหวัดมุกดาหาร ที่สวยงามประทับใจ
สำหรับพระพุทธมิ่งมลคลมุณีศรีมุกดาหาร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 39.99 เมตร สูง 59.99 เมตร รวมความสูงจากฐานถึงยอดเศียรรวม 84 เมตร ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานชื่อ “พระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร” ที่มีความหมายว่า “พระพุทธรูปอันเป็นมิ่งมงคลของเมืองมุกดาหาร” และพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ไปประดิษฐานที่แท่นฐานชุกชีพระพุทธรูป นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเป็นศิริมงคลสำหรับชาวมุกดาหารและยังเป็นแลนมาร์คสำคัญของจังหวัดมุกดาหารอีกด้วย
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ดอกไม้ และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ดอกไม้ และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ ดอกไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ดอกไม้
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ดอกไม้
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความพูดว่า "PRMD"
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ท้องฟ้า
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังยืน, ชุดเครื่องแบบทหาร และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ดอกไม้
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 17 คน และ ผู้คนกำลังยืน
Share: