จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสมโภชพระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหารและพิธีบวงสรวงใหญ่สรงน้ำพระธาตุภูมโนรมย์รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์พระอังคารเพ็ญประจำปี 2565

จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสมโภชพระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหารและพิธีบวงสรวงใหญ่สรงน้ำพระธาตุภูมโนรมย์รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์พระอังคารเพ็ญประจำปี 2565
วันนี้เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสมโภชพระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน พร้อมประชาชน ร่วมในพิธี ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทยแบบวิถีพุทธและพร้อมถวายผ้าป่าสมทบทุนการจัดสร้างวัตถุมงคลและกิจกรรมเฉลิมฉลองพระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร โดยมีพระมหามงคลมงฺคลคุโณเจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ เป็นประธานสงฆ์
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารประกอบพิธีทางศาสนากล่าวคำถวายผ้าป่า พร้อมกรวดน้ำรับพร
จากนั้น เป็นพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสรงน้ำพระธาตุภูมโนรมย์ รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์พระอังคารเพ็ญ โดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องบวงสรวงพระราม อ่านองค์การบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวาอารักษ์พิธีโปรยข้าวตอกดอกไม้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และรำบวงสรวงถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดย นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นางคำนึงนิตย์ ฤทธ์สรไกร รองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่าเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 3 เพลง ได้แก่เพลงตำนานเมืองมุกดาหารเพลงมุกดาสวรรค์และเพลงมุกดาหารบ้านเฮา
สำหรับการทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสมโภชพระพุทธะมิ่งมงคลมุนีศรีมุกดาหาร ณ วันที่ 7เมษายน 2565 มียอดผ้าป่าจำนวน 699,351 บาท(หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนการจัดสร้างวัตถุมงคลและกิจกรรมเฉลิมฉลองพระพุทธะมิ่งมงคลมุนีศรีมุกดาหารต่อไป
.
ข่าว วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ดอกไม้
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความพูดว่า "GLASS GLASS MOSAICS GLAS MOSAICS"
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ดอกไม้
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผลไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ดอกไม้
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ดอกไม้
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ดอกไม้
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ดอกไม้
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ ดอกไม้
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน
อาจเป็นรูปภาพของ วัด และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ ดอกไม้ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
Share: