ปฏิทินงานพระราชพิธีและรัฐพิธีประจำปีที่สำคัญของจังหวัด (ยกเว้นงานราชพิธีและรัฐพิธีทางศาสนา)

ปฏิทินงานพระราชพิธีและรัฐพิธีประจำปีที่สำคัญของจังหวัด (ยกเว้นงานราชพิธีและรัฐพิธีทางศาสนา)

 

ลำดับที่ วันที่ / เดือน ชื่องานรัฐพิธี แนวทางการปฏิบัติ Download
 ๑๗ มกราคม  พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”   – ถวายพุ่มดอกไม้ Download
 ๑๘ มกราคม  พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี)   – ถวายพุ่มดอกไม้ Download
 ๓๑ มีนาคม  พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน
“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า”
  – ถวายพุ่มดอกไม้ Download
 ๖ เมษายน  พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน
“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ “
  – ถวายพุ่มดอกไม้ Download
 ๒๕ เมษายน  พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเเด็จพระนเรศวรมหาราช”   – ถวายพวงมาลา Download
 ๔ พฤษภาคม  วันฉัตรมงคล  – จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐาน
พระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
– จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล
Download
 ๓ มิถุนายน  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  – พิธีทำบุญตักบาตร
– พิธีลงนามถวายพระพร
– พิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
Download
 ๑๑ กรกฎาคม  พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”   – ถวายพวงมาลา Download
 ๒๘ กรกฎาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  – พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
– พิธีศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา
– พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  – กิจกรรมจิตอาสา
Download
๑๐  ๑๒ สิงหาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 – พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
– พิธีลงนามถวายพระพร
– พิธีถวายเครื่องราชสักการะ
– พิธีจุดเทียนถวายพระพร
ชัยมงคล
Download
๑๑  ๑ ตุลาคม  พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน
“วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”
  – ถวายพวงมาลา Download
๑๒  ๑๓ ตุลาคม  วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
 – พิธีวางพวงมาลา Download
๑๓  ๒๓ ตุลาคม  วันปิยมหาราช (วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)  – พิธีวางพวงมาลา Download
๑๔  ๕ ธันวาคม  วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร / วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
Download

 

Share: