จังหวัดมุกดาหารกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 5-13 มีนาคม 2564 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหารกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 5-13 มีนาคม 2564 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
1 มีนาคม 2564 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายเฝ้าระวัง ป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในงานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 5 -13 มกราคม 2564 ตามจุดต่างๆ ภายในบริเวณงาน ได้แก่
-ประตูทางเข้า-ออกงานฯ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่คัดกรองอุณหภูมิ จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ กำหนดให้ผู้เข้างานทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สแกน QR-CODE ไทยชนะ ในการเข้าออกงาน
– ร้านค้า แผงลอย รถเข็น ซุ้มนิทรรศการ กำหนดให้เจ้าของร้า ผู้ค้าขาย และเจ้าหน้าที่ ต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา
มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และลงทะเบียนผู้ค้าขายที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
-เครื่องเล่นสวนสนุก กำหนดให้ลงทะเบียน จัดคิวให้เว้นระยะห่าง มีเจลแอลกอฮอล์บริการ และกำหนดให้ทำความสะอาดผิวสัมผัสทุก 30 นาที เมื่อมีการเปลี่ยนผู้มาใช้บริการ
– ร้านนาวาพาโชค จัดให้มีทางเข้าออกคนละช่องทาง และมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แบ่งล็อคระยะห่างในการตักไข่นาวาพาโชคไม่ให้เบียดเสียด
– ซุ้มอุโมงค์ไฟ จำกัดจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ให้สามารถเว้นระยะห่างตามความเหมาะสม
– การแสดงคอนเสิร์ต กำหนดให้ผู้จัดงาน ผู้เข้าชมต้องสวมหน้ากากอนามัย นักแสดง นักร้องให้ถอดหน้ากากเฉพาะช่วงการแสดงหรือสวม Face Shield ,คัดกรองอุณหภูมิผู้เข้าบริเวณคอนเสิร์ต มีจุดสแกน QR-CODE ไทยชนะ มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำกัดจำนวนผู้เข้าชมให้สามารถเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร หรือกำหนดจุดนั่ง/ยืนให้ชัดเจน
ทั้งนี้ ตลอดการจัดงาน จังหวัดมุกดาหารได้จัดเจ้าหน้าที่ทีมป้องกันและเฝ้าระวังออกตรวจภายในงานและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
ข่าว – วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

Share: