จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านการค้าตลาดชุมชน เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านการค้าตลาดชุมชน เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันนี้ (31 มี.ค.2565) เวลา 10.00 น. ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านการค้า/ตลาดชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลดอนตาล เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาทุกภาคส่วนได้มีโอกาสร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและเกิดความรักความผูกพันในสถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้จังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 31 มีนาคม 2565
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และพระองค์แรกที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเรียม เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ แรม 10 ค่ำ เดือน 4 ปีมะแม ตรงกับวันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2330 เมื่อพระราชบิดาได้เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่ 2 พระองค์จึงได้เลื่อนฐานันดรศักดิ์ขึ้นเป็นพระองค์เจ้าชั้นเอก ออกพระนามว่า พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายทับ จนถึงปีพุทธศักราช 2356 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงกรมเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ทรงสนับสนุนส่งเสริมการค้าขายกับต่างประเทศทั้งกับชาวเอเชียและชาวยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้ากับประเทศจีนเมื่อครั้งทรงกำกับราชการกรมเจ้าท่า ได้ทรงแต่งสำเภาบรรทุกสินค้าออกไปค้าขายในต่างประเทศ จนมีรายได้เพิ่มขึ้นในท้องพระคลังเป็นอันมาก พระราชบิดาจึงทรงเรียกพระองค์ว่า “เจ้าสัว” เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2565 ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้พร้อมใจกันประกอบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อแสดงความจงรักภักดีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าจะขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดีจะยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม รักชาติบ้านเมืองและสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 16 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความพูดว่า "โครงการจิตอ"
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และ ข้อความพูดว่า "โครงการจิตอ เราท"
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 15 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
Share: