“หมอทวีศิลป์” ลงพื้นที่ตรวจราชการเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และ Kick off Street Food Good Health ที่จังหวัดมุกดาหาร

โฆษก ศบค. “หมอทวีศิลป์” ลงพื้นที่ตรวจราชการเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และ Kick off Street Food Good Health ที่จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 24 ก.พ. 64 เวลา 18.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค พร้อมคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เดินทางลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ที่บริเวณตลาดถนนคนเดินริมแม่น้ำโขงติดสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร โดยมีนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์ สสจ.มุกดาหาร ผอ.โรงพยาบาลมุกดาหาร บุคลากรทางการแพทย์ ปลัดเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ ให้การต้อนรับ เพื่อร่วมกิจกรรม (Kick off) ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ : ต้นแบบอาหารปลอดภัย อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) และล้างตลาดไล่ COVID 19 เขตสุขภาพที่ 10 มุกศรีโสธรเจริญราชธานี รณรงค์ตามมาตรการ 3 สร้าง ได้แก่ 1.สร้างมาตรฐาน 2.สร้างความปลอดภัย 3.สร้างความมั่นใจ
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค กล่าวว่า ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้มีแค่เรื่องโควิด-19 ยังมีอีกหลากหลายงาน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราการเกิดโรคโควิด-19 น้อยกว่าที่อื่นๆ ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตสุขภาพที่ 10 และเป็น 1 ใน 14 จังหวัดของประเทศไทย ที่ไม่มีการติดเชื้อโควิด-19 ในระลอกใหม่ จึงขอชื่นชมผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร พี่น้องชาวมุกดาหาร ที่ให้ความร่วมมือจนประสบความสำเร็จในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)…..
หลังจากนั้น นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน พร้อมกับ นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร คณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์ สสจ.มุกดาหาร ผอ.โรงพยาบาลมุกดาหาร บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมกันเดินรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ : ต้นแบบอาหารปลอดภัย อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) มอบของที่ระลึกแก่พ่อค้า-แม่ค้า-ลูกค้า บริเวณตลาดถนนคนเดินริมแม่น้ำโขงติดสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 ก่อนเดินทางกลับ
ชรายุทธ-ภาพ/ข่าว
ส.ปชส.มุกดาหาร

Share: