จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีถวายราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” พร้อมมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ.2564

จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีถวายราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” พร้อมมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ.2564
วันนี้ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ.2564 ที่หอประชุม 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีประกาศเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2535 ให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เป็นวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ “วันเจษฎาบดินทร์” เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ที่พระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองอย่างเข้มแข็งและเพิ่มพูนรายได้ของประเทศด้วยการเก็บภาษีเพิ่มขึ้น 38 อย่าง เพื่อลดความขาดแคลนเหมือนเมื่อครั้งก่อน ทรงแต่งสำเภาออกไปค้าขายกับต่างประเทศจนมีรายได้เข้าท้องพระคลังเป็นจำนวนมาก จนกระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ได้ทรงนำมาใช้กอบกู้ประเทศให้พ้นวิกฤติข้อพิพาทกับต่างประเทศ (เหตุการณ์ ร.ศ.112) หรือที่รู้จักกันในนามเงินถุงแดง
พร้อมนี้ ได้จัดพิธีพร้อมมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ.2564 ให้แก่ข้าราชการพลเรือนที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายปรีชา เจริญทรง คลังจังหวัดมุกดาหาร (ระดับอำนวยการสูง) , นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร (ระดับอำนวยการสูง) และนาง กรรณกา ลิ้มตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลมุกดาหาร (ระดับชำนาญการพิเศษ) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป
.
ข่าว ณัฐรัชต์ หงษ์คำ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
อาจเป็นรูปภาพของ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ ขนมเค้ก และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ ดอกไม้ และ ข้อความพูดว่า "ขอแสดงความยินดี กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. พ.ศ.๒๕๖๔ ทุกท่าน จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานสาธ านสาธ ธารณสข จังหวัดมุกดาหาร"
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "ลเรือนดีเด่น ท่าน ผลงานเรื่อง TO BENUMBER ลำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมุกดาหาร ผลงานเรื่อง การป้องกันควบคุมโรค จังหวัดมุกดาหาร"
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ เครื่องประดับ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดเครื่องแบบทหาร
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน, ชุดเครื่องแบบทหาร และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, ชุดเครื่องแบบทหาร และ สถานที่ในร่ม
Share: