จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ รับงานมหาสงกรานต์ มหามงคล 3 น้ำมนต์พระอารามหลวง

จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ รับงานมหาสงกรานต์ มหามงคล 3 น้ำมนต์พระอารามหลวง
วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 18:30 น ที่วัดศรีมงคลใต้อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานฝ่ายฆราวาส และพระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพุทธศาสนิกชนชาวมุกดาหาร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อจัดเตรียมการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนครพนมและสกลนครตลอดเดือนเมษายน 2565 ภายใต้ชื่อ “มหาสงกรานต์ มหามงคล 3 น้ำมนต์ พระอารามหลวง” โดยได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ขึ้น 3 พระอารามหลวง ได้แก่ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร วัดศรีมงคลใต้ อำเภอ เมืองจังหวัดมุกดาหาร และพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พร้อมจัดทำเป็นของที่ระลึก เพื่อมอบให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจทั่วไปที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดกลุ่มจังหวัดสนุก มุกดาหาร – นครพนม และสกลนคร ตลอดเดือนเมษายน 2565 อีกด้วย
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ผู้คนกำลังยืน
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ดอกไม้ และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ดอกไม้ และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
Share: