จังหวัดมุกดาหารเชิญชวนเดินวิ่งเพื่อการกุศล “ก้าวปันสุข วิ่งปันบ้าน” 21 มีนาคม นี้

จังหวัดมุกดาหารเชิญชวนเดินวิ่งเพื่อการกุศล “ก้าวปันสุข วิ่งปันบ้าน” 21 มีนาคม นี้

17 กุมภาพันธ์ 2564 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่า จังหวัดมุกดาหาร โดยสมาคมแบ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหารร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกตาหาร และทุกภาคส่วนของจังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดกิจกรรมการวิ่งส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อจัดหารายได้เพื่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ในจังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการก้าวปันสุขวิ่งปันบ้าน จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2564 รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism)
นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กิจกรรมก้าวปันสุข วิ่งปันบ้าน ของจังหวัดมุกดาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนในการจัดหารายได้เพื่อก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ในจังหวัดมุกดาหารอีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้เยาวชน ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยกิจกรรมการวิ่ง และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้
ชาวมุกดาหารและผู้มีจิตศรัทธา ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศล การแบ่งปันเพื่อผู้ยากไร้ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 จุดสตาร์ท ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหารโดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิ่งและผู้สนใจสมัครร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจน ถึงวันที่ 9
มีนาคม 2564 ทั้งนี้ สามารถสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร สนามกีฬา และทาง online ทางเพจ ก้าวปันสุข วิ่งปันบ้าน

Share: