มุกดาหาร เปิดงานออนซอนชนเผ่าชาวคำชะอี สืบสานอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชนเผ่าในพื้นที่ ประจำปี 2565

มุกดาหาร เปิดงานออนซอนชนเผ่าชาวคำชะอี สืบสานอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชนเผ่าในพื้นที่ ประจำปี 2565
วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงานออนซอนชนเผ่าชาวคำชะอี ประจำปี 2565 โดยมีนายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ นายอำเภอคำชะอี นำส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวอำเภอคำชะอี เข้าร่วมกิจกรรมที่บริเวณสนาม หน้าที่ว่าการอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 ตำบล 88 หมู่บ้าน มีชนเผ่าพื้นเมืองเดิมและที่อพยพจากที่อื่นมาตั้งถิ่นฐาน ทำให้มีหลายชนเผ่าในพื้นที่ ประกอบด้วย ชนเผ่าผู้ไท ชนเผ่าไทกะเลิง, ชนเผ่าข่า, ชนเผ่าไทยอีสาน และชนเผ่าไทญ้อ โดยมีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน ดังนั้น อำเภอคำชะอี โดยส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรมอำเภอ และภาคประชาชน จัดงานออนซอนชนเผ่าชาวคำชะอี ประจำปี 2565 ขึ้น ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2565 โดยภายในงาน มีการจัดซุ้มแสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าต่างๆ รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวทีกลาง การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองสินค้า OTOP และกิจกรรมตลาดชิมช้อปใช้ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอคำชะอีเป็นอย่างดี และ ได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอคำชะอีทั้ง 10 แห่ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดความรัก ความสามัคคีปรองดอง และความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของประชาชนในพื้นที่ สนับสนุนการท่องเที่ยว และเป็นการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันเป็นอัตลักษณ์ของชนเผ่าต่างๆ ในพื้นที่ อ.คำชะอี ให้คงอยู่ต่อไป
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผ้าคลุมศีรษะ
May be an image of 6 people, people standing, outdoors and text that says 'PRMD'
May be an image of 3 people, people standing and outdoors
May be an image of 5 people, people standing and outdoors
May be an image of 2 people, people standing and outdoors
Share: