ประกาศจังหวัดมุกดาหาร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสาย มห.4012 แยก ทล.2287 – บ้านสานแว้ อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผิวจารจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 – 1.20 เมตร ระยะทางดำเนินการ 4.363 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share: