แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน

🚨 ประกาศ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ
ฉบับที่ 4/2565
เรื่อง แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
ด้วยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง พบว่าระดับน้ำจากสถานีจิ่งหง ประเทศจีน ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เพิ่มขึ้นจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเพิ่มสูงขึ้น 0.66 เมตร หรืออัตราการระบายน้ำจากเดิม 997 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็นอัตราการระบายน้ำ 1,463 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ประเมินระดับน้ำในแม่น้ำโขง เนื่องจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนจิ่งหง จึงขอแจ้งเตือนผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ในช่วงวันที่ 4 – 10 มีนาคม 2565 ดังนี้
1. ช่วงเหนือเขื่อนไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณสถานีเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย คาดการณ์ในช่วงวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2565 ระดับน้ำแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 0.50 – 0.60 เมตร
2. ช่วงท้ายเขื่อนไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี คาดการณ์ในช่วงวันที่ 7 – 10 มีนาคม 2565 ระดับน้ำแม่น้ำโขง มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ประมาณ 0.40 – 0.50 เมตร โดยขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไซยะบุรี
ทั้งนี้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ขอให้จังหวัดบริเวณริมแม่น้ำโขง โปรดประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขง รวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณ 8 จังหวัด ริมแม่น้ำโขง ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างฉับพลัน
.
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 (กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ)
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
May be an image of text
May be an image of text
Share: