ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการตำบลขับขี่จักรยานต์ปลอดภัย

ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการตำบลขับขี่จักรยานต์ปลอดภัย
วันนี้ 22 กันยายน 2565 (เวลา 08.30 น.) นายบุญช่วย น้อยสันเที๊ยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการ อบรม โครงการตำบลขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนน มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ถูกต้องตามกฎจราจร และลดอัตราการสูญเสีย
นางสาวณิราวรรณ ปัญสุทธิ์ ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การอบรมสำหรับกลุ่มวัยทำงาน และผู้สูงอายุ การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะของผู้ขับขี่มีจิตสำนึกและเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนภายในจังหวัดมุกดาหารให้ลดลงจากข้อมูลของขังหวัดมุกดาหาร ในช่วง 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2565 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 38 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 37 ราย และเสียชีวิต 4 ราย โดยยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ จำนวน 33 คัน คิดเป็น 89.19% รถยนต์ อื่นๆ 9.91% สาเหตุการเปิดอุบัติเหตุเกิดจากพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย เมาสุรา และขับรถเร็ว ซึ่งจะเห็นว่า รถจักรยานต์ยนต์ยังคงเป็ฯพาหนะ ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในจังหวัดมุกดาหารมากที่สุด การอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝัง สร้างวินัยจราจร จิตสำนึกความปลอดภัย ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับขี่ การอบรมในวันนี้เป็นรุ่นที่ 1 โดยดำเนินการร่วมกับสำนักงนเทศบาลตำบลคำอาฮวน ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร มีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน เป็นการอบรมให้ความรู้วิชาต่างๆ ทั้ง 5 วิชา เพื่อให้มีจิตสำนึกความปลอดภัย ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ ที่ปลอดภัยในจังหวัดมุกดาหารอย่างต่อเนื่อง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 19 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
Share: