คณะกรรมการประกวดกองทุนแม่แห่งแผ่นดินดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ ดำเนินการประกวดกองทุนแม่แห่งแผ่นดินดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร

คณะกรรมการประกวดกองทุนแม่แห่งแผ่นดินดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ ดำเนินการประกวดกองทุนแม่แห่งแผ่นดินดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายอำพร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่า จังหวัดมุกดาหารโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ได้รับมอบหมายจากกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการประกวด/คัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ให้ประชาชนเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดินและเป็นการเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้าน/ชุมชน
จังหวัดมุกดาหาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีหมู่บ้านเป้าหมายที่ส่งเข้าประกวดฯ จำนวน 7 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 7 อำเภอให้ดำเนินการประกวด/คัดเลือกหมู่บ้านฯ ตามแนวทางการดำเนินงานและหลักเกณฑ์การประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 21 – 24 กุมภาพันธ์ 2565
สำหรับวานนี้ (วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565) ช่วงเช้า ลงพื้นที่ตรวจประเมิน ณ บ้านน้อยนาตะแบง หมู่ที่ 11 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร และในช่วงบ่าย ลงพื้นที่ตรวจประเมิน ณ บ้านสองคอน หมู่ที่ 2 ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่
สำหรับวันนี้ คณะกรรมการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2565 ลงพื้นที่ประกวด ณ หมู่ 5 บ้านโพนสว่าง ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล และ หมู่ 8 บ้านหนองแวงเหลือ ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย
ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหารมีเงินรางวัลสำหรับการประกวดครั้งนี้ รวม 12,000.บาท เป็นรางวัลชนะเลิศ จำนวน 5000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 3000 บาท รองชนะเลิศอำดับสอง เป็นเงินจำนวน 2000 บาท และรางวัลชมเชย 4 รางวัลๆละ 500 บาท
May be an image of 13 people, people standing and text
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ อาหาร
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 18 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดเครื่องแบบทหาร
อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน และ ผู้คนกำลังยืน
Share: