“กรมการกงสุลสัญจร” ทำพาสปอร์ต ของขวัญปีใหม่จากกระทรวงการต่างประเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่มุกดาหาร

“กรมการกงสุลสัญจร” ทำพาสปอร์ต ของขวัญปีใหม่จากกระทรวงการต่างประเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่มุกดาหาร
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับนายจาตุรนต์ ไชยะคำ รองอธิบดีกรมการกงสุล นายกาจฐิติ วิวัธวานนท์ ผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทาง และคณะกรมการกงสุล ในโอกาสที่กรมการกงสุลลงพื้นที่เปิดหน่วยให้บริการทำพาสปอร์ตสัญจรที่ จ.มุกดาหาร และขอเชิญชวนพี่น้องชาวมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียง ไปรับบริการทำพาสปอร์ต ไม่ต้องลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า walk-in ได้เลย (ไม่มีการซื้อขายคิว มาก่อนได้ก่อน) ที่ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหารในระหว่างวันจันทร์ที่ 21 นี้ ไปจนถึงวันศุกร์ที่ 25 ก.พ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.
สำหรับการทำหนังสือเดินทางของผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เพียงนำบัตรประชาชน และพาสปอร์ตเล่มเดิม (หากมี) มาเท่านั้น สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี บิดามารดาจะต้องมาเซ็นยินยอม โดยอายุ 7 ปีขึ้นไป ใช้บัตรประชาชน และต่ำกว่า 7 ปี ใช้สูติบัตรแทน พร้อมเอกสารของพ่อแม่ ได้แก่ บัตรประชาชนของพ่อแม่ (หรือพาสปอร์ตกรณีเป็นต่างชาติ) และเอกสารแสดงความสัมพันธ์และอำนาจปกครองบุตร เช่น ทะเบียนสมรส หรือใบหย่าที่ระบุอำนาจปกครองบุตร ใบ ปค. 14 โดยหากเอกสารไม่ครบถ้วน สามารถติดต่อได้ที่ว่าการอำเภอ
สำหรับการให้บริการสัญจรของกรมการกงสุลครั้งนี้ เปิดให้บริการเฉพาะหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไปเท่านั้น (ไม่รวมเล่มทูต/ราชการ/พระภิกษุ) โดยผู้มารับบริการสามารถเลือกทำเล่ม 10 ปี (สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป มีค่าธรรมเนียม 1,500 บาท) และ 5 ปี (มีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท) โดยจะดำเนินการส่งเล่มทางไปรษณีย์ มีค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 40 บาท ได้รับเล่มภายใน 3 วัน ตามเวลาขนส่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และ ข้อความพูดว่า "หางออก"
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความพูดว่า "ช่องที่ เลขคิว A0066 A0065 A0064 A0062 A0061 A0060 6 12"
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยืน
Share: