ชมคลิป “กรมการกงสุลสัญจร” ของขวัญปีใหม่จากกระทรวงการต่างประเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

[ชมคลิป] “กรมการกงสุลสัญจร” ของขวัญปีใหม่จากกระทรวงการต่างประเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

กรมการกงสุลจะจัดหน่วยบริการทำพาสปอร์ตที่ จ.มุกดาหาร ระหว่างวันจันทร์ที่ 21 – วันศุกร์ที่ 25 ก.พ. 2565 เวลา 08.00-16.30 น. ที่ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

https://www.facebook.com/PRDMukdahan/videos/488440846010008/

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

Share: