พุทธศาสนิกชนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

พุทธศาสนิกชนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
วันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ที่วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทำวัตรเย็น ฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา หรือ “มาฆปูรณมีบูชา” โดยมีพระมหามงคล มังคละคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ได้แสดงธรรมเทศนาถึงความสำคัญของวันมาฆบูชาที่ได้กำหนดตามปฏิทินจันทรคติของไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 และจะตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ หรือเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งวันมาฆบูชาเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้แล้วเป็นเวลา 9 เดือน และเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อม ๆ กัน 4 ประการที่เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” ซึ่งหมายความว่า “การประชุมด้วยองค์ 4” อันได้แก่
1. ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
2. พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3. พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6
4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”
สำหรับพุทธศาสนิกชนจังหวัดมุกดาหารได้ออกมาร่วมฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ในคืนวันนี้กันอย่างคึกคัก
May be an image of 4 people, people sitting, people standing and indoor
May be an image of 6 people, people standing and people sitting
May be an image of 6 people and people standing
May be an image of 5 people, people sitting, people standing and indoor
May be an image of 8 people, people standing, people sitting and indoor
May be an image of 3 people, people standing and indoor
May be an image of 7 people, people standing, people sitting and indoor
May be an image of 2 people and people standing
May be an image of 2 people, people sitting, people standing and indoor
May be an image of 1 person and indoor
May be an image of 6 people, people sitting, people standing and indoor
May be an image of 1 person
May be an image of 8 people, people standing, indoor and text that says 'วัดศรีบุญเรือง'
May be an image of 8 people, people sitting, people standing and indoor
May be an image of 8 people, people sitting, people standing and indoor
May be an image of 5 people and people sitting
May be an image of 1 person and outdoors
May be an image of temple and outdoors
May be an image of 2 people, people standing and indoor
May be an image of 6 people, people standing and indoor
May be an image of temple and outdoors
May be an image of 6 people, people standing and people sitting
May be an image of 6 people, people sitting, people standing, flower and indoor
May be an image of 5 people, people standing and indoor
May be an image of 7 people, people standing, flower and indoor
May be an image of 3 people, people standing and indoor
May be an image of 8 people, people standing and indoor
May be an image of 6 people, people standing and indoor
May be an image of 6 people, people standing and indoor
May be an image of 3 people, people standing and indoor
May be an image of 6 people, people standing and indoor
May be an image of 7 people and people standing
May be an image of 9 people, people standing and flower
May be an image of 8 people and people standing
May be an image of 4 people, people standing and indoor
May be an image of 5 people, people standing and indoor
May be an image of 3 people and people standing
May be an image of 5 people, people standing and indoor
May be an image of 5 people, people sitting, people standing and indoor
May be an image of 7 people, people standing and flower
May be an image of 4 people, people standing and indoor
May be an image of 6 people and people standing
May be an image of flower
May be an image of flower
May be an image of 7 people, people standing and indoor
May be an image of 9 people and people standing
May be an image of 7 people, people standing and indoor
May be an image of 6 people and people standing
May be an image of 6 people and people standing
May be an image of 6 people and people standing
May be an image of 11 people and people standing
May be an image of 3 people and people standing
May be an image of 1 person, food, flower and indoor

Share: