ประธานอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ลงพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

ประธานอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ลงพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2565) ที่ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เวลา 09.00 น. นายประชา เตรัตน์ ประธานอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต (สปท.ป.ป.ท.) และคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ประชุมเชิงปฏิบัติการหนุนเสริมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมรส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำนายอำเภอ คณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัด ตัวแทนจากชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดมุกดาหาร ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร สำนักงาน ปปท. และผู้แทนเครือข่ายองค์กรชุมชน / พอช.ภาค เข้าร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูล สถานการณ์ และแนวทางบูรณาการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมด้านการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
หลังจากนั้นในช่วงบ่าย คณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ลงพื้นที่ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการ (ระดับตำบล) ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาองค์กรชุมชน สภาวัฒนธรรม สภาเด็กและเยาวชน สภาเกษตรกร และเครือข่ายองค์กรชุมชนระดับตำบลทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อหารือแลกเปลี่ยนรูปแบบ แนวทางในการบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในระดับตำบล เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารสำเร็จและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
อาจเป็นรูปภาพของ 16 คน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, สถานที่ในร่ม และ ข้อความพูดว่า "จังหวัดมุกดาหาร …· AVA"
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
May be an image of 4 people, people standing and indoor
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ สถานที่ในร่ม
Share: