จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ 68 ปี

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 (เวลา 08.30 น.) นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในนามผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน (อส.) ประจำปี 2565 ครบรอบ 68 ปี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ฝ่ายปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เข้าร่วมพิธี ที่หอประชุม 250 ปีจังหวัดมุกดาหาร
ภายในพิธีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้อ่านสารจาก พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน พร้อมทั้งรับฟังคำกล่าวปฏิญาณ ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พิธีมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ให้แก่เจ้าหน้าที่จำนวน 13 ราย พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้แก่บุตรสมาชิก อส.จำนวน 4 ทุน มอบทุนการศึกษาจากสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจำนวน 39 ทุน และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่สมาชิก อส.จำนวน 180 ผืน
นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร ในนามของหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ในรอบปีที่ผ่านมา ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายของจังหวัดมุกดาหาร ในการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid-19 ซึ่งสมาชิก อส. เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนฝ่ายปกครองในการป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว ได้ผลสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างดี จึงควรได้รับการยกย่องไว้ ณ โอกาสนี้
ภาพ สุรณรงค์ อ่อนสนิท
ข่าว ณัฐรัชต์ หงษ์คำ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 18 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
Share: