เที่ยวมุกสุขทั้งปี “ตรุษจีนมุก#๒” แสดงวิถีชีวิตของชาวไทย-จีน-เวียดนาม ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

มุกดาหารเปิดโครงการ เที่ยวมุกสุขทั้งปี “ตรุษจีนมุก#๒” แสดงวิถีชีวิตของชาวไทย-จีน-เวียดนาม
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
วันนี้ (30 มกราคม 2565) เวลา 18:00 น นายเฉลิมพลมั่งคั่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร เที่ยวมุกสุขทั้งปี “ตรุษจีนมุก#2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้ความร่วมมือของ ภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร สมาคมเมืองสามธรรม และสมาคมคนไทยเชื้อสายเวียดนาม ชาวไทยเชื้อสายจีน และภาคประชาสังคม ข่าวจังหวัดมุกดาหาร พิธีเปิดฯ จัดขึ้นบริเวณ หน้าศาลหลักเมืองมุกดาหาร ศาลเจ้าฟ้ามุงเมือง ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง และบริเวณถนนสองนางสถิตย์ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร
เริ่มพิธีด้วยการที่ประธานฯ สักการะศาลหลักเมืองมุกดาหาร จากนั้น เป็นการโชว์การเชิดสิงโต ตามด้วยกิจกรรมผู้ว่าพาไหว้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารประธานในพิธีเป็นผู้นำแขกที่มาร่วมงาน สักการะ ศาลหลักเมืองมุกดาหาร ศาลเจ้าฟ้ามุงเมือง และศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง โดยตลอดสองข้างทาง ประชาชนที่อาศัยบริเวณที่จัดงานต่างตกแต่งบริเวณหน้าบ้าน ด้วยชุดโคมไฟจีน และมุมถ่ายรูปสวยๆ ให้นักท่องเที่ยวมาแวะถ่ายภาพเป็นที่ระลึก มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ทั้ง ของชาวไทย ชาวจีน และชาวเวียดนาม อาทิ อันเกิมฟู้ดแกลอรี่ ที่นำอาหารเวียดนาม มาโชว์เพื่อบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมา ของวิถีชีวิตชาวเวียดนามในจังหวัดมุกดาหาร การประดับตกแต่งบริเวณด้วยโคมไฟจีน โคมไฟเวียดนาม และโคมไฟไทย พร้อมด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวทีกลาง บริเวณ ด้านหน้า ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง
นางวรรณา บุดดีสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารเป็นจุดเชื่อมโยง ระหว่าง ไทยลาวเวียดนามและจีน โดยในแง่การท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหารมีประเพณีตามเทศกาลต่างๆซึ่งสามารถผลักดัน ให้เป็นการยกระดับการท่องเที่ยว ที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพได้ โดยกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารได้ นอกจากนี้ในบริเวณเดียวกัน ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นสีสันยามค่ำคืนนั่นคือกิจกรรม Street Art มุกดาหาร ซึ่งจัดขึ้นในครั้งนี้เป็นครั้งแรก
ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร เป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชน สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีชุมชน เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างนักท่องเที่ยวและวัฒนธรรมชุมชนในท้องถิ่น รวมถึงเป็นการขยายระยะเวลาพักโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการด้านที่พักและโรงแรม โดยกิจกรรม ตรุษจีนมุกครั้ง#2 นี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคมถึง 1 กุมภาพันธ์ 2565 ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว
ภาพ – สุระณรงค์ อ่อนสนิท
ภาพ – อรรถพล หมื่นทุม
ภาพ – ข่าว ณัฐรัชต์ หงษ์คำ
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "SSN เดือน มกราคม ๒๕๖๕ JANUARY 2022 มกราคม ๒๕๖๕ JANUARY 2022 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตรุษ 30 Chúc năm mừng 31 曆陽 15 月 千 เดือน mái 日 ปีฉลู #2 อาทิตย์ จันทร์ 星 其月 MON 我尖夏 袋大龍 日九 廿 FEBRUARY เดือน #2 ปีขาล อังคาร 星期 宜"
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความพูดว่า "#2 W 8 PRMD"
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังเดิน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และ ข้อความพูดว่า "36 PRMD"
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความพูดว่า "T ผ้าไทย (เจ้ยุง) ผลิต-จำหน่าย ปลีก-ส่ง เสื้อผ้าฝ้าย ชุดเด็กผ้าฝ้าย เสื้อสงกรานต์ รับสั่งตัดเสื้อ ตามออเดอร์ #มาหาไม่เจอโกรถามได้เลยค่ะ 088-0550759 05507 PRMD"
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, อาหาร และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความพูดว่า "PRMD"
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืน
Share: