ผลคะแนน CPI ดัชนีรับรู้ทุจริตปี 64 ไทยได้ 35 คะแนนอยู่ที่ 110 โลก


วันที่ 25 ม.ค. เวลาประมาณ 12.01 น.ตามเวลาประเทศไทย องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International หรือ TI) เผยแพร่ผลการสำรวจดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index หรือ CPI) ประจำปี 2564 โดยจากจำนวนประเทศ 180 ประเทศทั่วโลก
โดยประเทศไทย ได้ 35 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 ของโลก ลดลงจากปีก่อนที่ได้รับ 36 คะแนน และเป็นอันดับที่ 104 ของโลก
ที่มา www.transparency.org

Share: