รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 8/2564

เรียน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 มห 0017.2-16888 มทบ210

เรียน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร มห 0017.2-16890 ทล

เรียน คณะกรรมการ ก.บ.จ.มุกดาหาร มห 0017.2-ว10456 ก.บ.จ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร และนายอำเภอนิคมคำสร้อย มห 0017.2-ว10457 ส่วนราชการ

Share: