กิจกรรม “คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรพระ”

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนำหน่วยงานราชการร่วม ทุกวันศุกร์ ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร
สำหรับวันนี้ นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นำหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานราชการร่วมใส่บาตรพระ ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ โดยมีพระมหามงคลมงฺคลคุโณเจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ เป็นประธานสงฆ์ ซึ่งจังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการสร้างอานิสงส์ผลบุญทั้งกับตนเองและครอบครัว แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชนในชาติ และสืบต่อพระพุทธศาสนา
ข่าว-วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Share: