ขอเชิญสื่อมวลชน/วิทยุกระจายเสียง/หอกระจายข่าว ดาวน์โหลด สปอตการเลือกตั้ง อบต. 2564

ขอเชิญสื่อมวลชน/วิทยุกระจายเสียง/หอกระจายข่าว
ดาวน์โหลด สปอตการเลือกตั้ง อบต. 2564

ดาวน์โหลดคลิก!
https://bit.ly/30OOqkV

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

Share: