เรื่อง ประกาศอำเภอเมืองมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดน ตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ของกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองมุกดาหาร ที่ 2 ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1589
Share: