เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สาย ส.ป.ก.3 รหัสสายทาง มห.ถ. 47-019 หมู่ที่ 1 บ้านพังแดง ตำบลพังแดง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1588
Share: