วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 2 ต.ค. 66

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 1 ต.ค 66

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 30 ก.ย. 66

Continue Reading...

แนวทางปฏิบัติในการรักษาความลับของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและการให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชน

Continue Reading...

จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม Kick – off ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

วันที่ 28 กันยายน 2566 เว…

Continue Reading...

จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมหน้าเสาธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2566

เช้าวันนี้ (28 ก.ย.66) เว…

Continue Reading...

จังหวัดมุกดาหารแถลงข่าวกิจกรรมปั่นข้ามโขงเชื่อมโยงวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวมุกดาหาร-สะหวันนะเขตปีที่ 2

วันที่ 27 กันยายน 2566 เว…

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 29 ก.ย. 66

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 28 ก.ย. 66

Continue Reading...

ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 9/2566 วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...