วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 1 ก.ย. 66

Continue Reading...

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปส่งติดตาม ผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE และทรงเปิดชมรมศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ที่โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เว…

Continue Reading...

เชิญ “ชม ชิม ช้อป” การจำหน่ายสินค้า ผลผลิต จากแปลง โคก หนอง นา จังหวัดมุกดาหาร

เชิญ “ชม ชิม ช้อป&#…

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 31 ส.ค. 66

Continue Reading...

เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 3/2566

หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่…

Continue Reading...

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ราชการ

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 30 ส.ค. 66

Continue Reading...

ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 8/2566 วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

จังหวัดมุกดาหาร ประชุมขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1/2566

วันนี้ (28 สิงหาคม 2566) …

Continue Reading...

จังหวัดมุกดาหาร ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันนี้ (28 สิงหาคม 2566) …

Continue Reading...