วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 1 มิ.ย. 66

Continue Reading...

ขอเชิญบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2566

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 31 พ.ค. 66

Continue Reading...

แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร ขอส่งสำเนาปรับปรุงร่างประกาศและปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสน้างราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Continue Reading...

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี (ขอเชิญร่วมกิจกรรมฯ)

Continue Reading...

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี (ส่วนราชการ/หน่วยงาน)

Continue Reading...

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี (แจ้งองค์กรการกุศล องค์กรภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน)

Continue Reading...

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี (แจ้งอำเภอ)

Continue Reading...

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี (แจ้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาฯ)

แบบรายงานการจัดกิจกรรมฯ 3…

Continue Reading...

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่เยี่ยมเยาวชนที่ได้รับทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดมุกดาหาร

วันนี้ 29 พฤษภาคม 2566 (เ…

Continue Reading...