การจัดพิธีถวายราชสักการะ “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

Continue Reading...

แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566

 

Continue Reading...

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Continue Reading...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Continue Reading...

ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

Continue Reading...

การจัดทำบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Continue Reading...

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงาน ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...