จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมเนื่องใน วาระครบรอบ 54 ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน พร้อมจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี พัฒนาพื้นที่จวนผู้ว่าให้เป็นแปลงโคก หนอง นา ต้นแบบ

วันที่ 31 มกราคม 2566 (เว…

Continue Reading...

จังหวัดมุกดาหาร ปล่อยแถวประกาศสงครามกับยาเสพติด “ยุทธการเปิดฟ้าเมืองมุก” ประจำปี 2566

วันที่ 31 ม.ค. 2566 (เวลา…

Continue Reading...

จังหวัดมุกดาหาร มอบรางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวแรงงาน-สถานประกอบกิจการ-สถานศึกษา ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

วันนี้ (31 ม.ค. 2566) เวล…

Continue Reading...

จังหวัดมุกดาหาร มอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ประจำปี 2566

วันที่ 30 ม.ค. 2566 นายวร…

Continue Reading...

จังหวัดมุกดาหาร ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2566

วันนี้ (30 มกราคม 2566) เ…

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 1 ก.พ. 66

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 31 ม.ค. 66

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 30 ม.ค. 66

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 29 ม.ค. 66

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 28 ม.ค. 66

Continue Reading...