วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 1 ก.ค. 65

Continue Reading...

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร)

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 30 มิ.ย. 65

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 29 มิ.ย. 65

Continue Reading...

ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.5/ว 4623 เรื่องการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม

Continue Reading...

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป…

Continue Reading...

หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.5/ว 4601 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ สำหรับรอบการประเมินวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (รอบการประเมินที่ 2/2565)

https://drive.google.com/…

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 28 มิ.ย. 65

Continue Reading...

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเส…

Continue Reading...

ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/๒๕65 ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา ๐9.3๐ น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...