วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 1 มี.ค. 65

Continue Reading...

ที่ มท 0017.5/ว 1531 ลว 28 ก.พ.2565 เรื่อง การรายงานการลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลว่ามีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ

Continue Reading...

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร “สุจริต โปร่งใส จังหวัดมุกดาหารใสสะอาด 2565” ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

   

Continue Reading...

ที่ มห 0017.5/ว 1532 ลว 28 ก.พ.2565 เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร “สุจริต โปร่งใส จังหวัดมุกดาหารใสสะอาด 2565”

Continue Reading...

4 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการแยกกักตัวที่บ้าน/รักษาที่บ้าน จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 28 ก.พ. 65

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 27 ก.พ. 65

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 26 ก.พ. 65

Continue Reading...

การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดด่านชายแดนฯ

Continue Reading...

การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดด่านชายแดนฯ

Continue Reading...