กิจกรรม “คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรพระ” ทุกวันศุกร์

จังหวัดมุกดาหารนำหน่วยงาน…

Continue Reading...

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 28 ม.ค. 65

Continue Reading...

การลงพื้นที่ของ สคบ.

Continue Reading...

ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1 / ๒๕65 วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา ๐9.3๐ น. ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (ผ่านระบบโปรแกรม Cisco Webex Meetings)

Continue Reading...

ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1 / ๒๕65 วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา ๐9.3๐ น. ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (ผ่านระบบโปรแกรม Cisco Webex Meetings)

Continue Reading...

ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

ผลคะแนน CPI ดัชนีรับรู้ทุจริตปี 64 ไทยได้ 35 คะแนนอยู่ที่ 110 โลก

วันที่ 25 ม.ค. เวลาประมาณ…

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 27 ม.ค. 65

Continue Reading...