ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.5/ว 10759 เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดมุกดาหารใสสะอาด 2565” “และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift policy)

Continue Reading...

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน เเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 74)

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 4 ม.ค. 65

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 3 ม.ค. 65

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 2 ม.ค. 65

Continue Reading...

ที่ มห 0017.5/ว 10691 เรื่อง การขยายผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 1 ม.ค. 65

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 31 ธ.ค. 64

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 30 ธ.ค. 64

Continue Reading...

📍 อัพเดทข่าวสาร ติดตามสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดมุกดาหาร เช็คข่าว แชร์เรื่องราว ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จังหวัดมุกดาหาร ปราศจากข่าวปลอม ข่าวลวง ทาง Line Openchat

📍 อัพเดทข่าวสาร ติดตามสถา…

Continue Reading...