ประกาศจากนายอำเภอดงหลวงถึงพี่น้อง ชาวตำบลหนองแคนโดยเฉพาะ บ้านก้านเหลืองดง

ประกาศจากนายอำเภอดงหลวงถึ…

Continue Reading...

เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร​ ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤติ COVID -19 ให้ผู้ที่กักตนเอง 14 วัน

เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร…

Continue Reading...

เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ตัวอย่างข้อความถวายพระพรชัยมงคล)

เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิม…

Continue Reading...

เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ตัวอย่างพระบรมฉายาลักษณ์ฯ)

เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิม…

Continue Reading...

รายงานการประชุมจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 29 เมษายน 2564

Continue Reading...

เรื่อง เผยแพร่ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำฯ

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 1690/2564 เรื่อง ระงับการเดินรถเข้าออกจังหวัดมุกดาหารเป็นการชั่วคราวเฉพาะราย

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 1689/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการเเพร่ของโรค เเละกำหนดเงื่อนไขการเปิดดำเนินการสำหรับกิจกรรม กิจการบางประเภทเป็นการชั่วคราว

Continue Reading...

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน เเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร ฉบับที่ 56

Continue Reading...

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน เเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร ฉบับที่ 55

Continue Reading...