ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2034

Continue Reading...

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอก อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕66 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคารศากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า)

Continue Reading...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วหอประชุม 250 ปี มุกดาหาร

Continue Reading...

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดและอาคารหอประชุมจังหวัดและบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามประกาศจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

Continue Reading...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้ง โดยการติดตั้ง Guard rail Rolling Barrier ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนคำพอก-มุกดาหาร ที่ทางโค้ง กม.๗๗o+๘๒๒ ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...

ประกาศกรมทางหลวง

ประกาศผลขายทอดตลาดวัสดุชำ…

Continue Reading...

ประกวดราคาซื้อห้องพ่นสีและอบสีรถยนต์พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ วิทยาลัยการอาชีพคำชะอี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...