การจัดเก็บข้อมูลภาระงานผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

1. แบบการจัดเก็บภาระงาน

Continue Reading...

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

Continue Reading...

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

Continue Reading...

ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 นักวิเทศสัมพันธ์

Continue Reading...

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

Continue Reading...

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวตรวจสอบประวัติ รองศาสตราจารย์สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์

Continue Reading...

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2565

Continue Reading...

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)

Continue Reading...