การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (ขอเชิญร่วมกิจกรรมฯ)

Continue Reading...

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (แจ้งอำเภอ)

Continue Reading...

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (ขอเชิญร่วมกิจกรรมฯ)

Continue Reading...

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (แจ้งอำเภอ)

Continue Reading...

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2567

Continue Reading...

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการบริหารราชการหรือข้าราชการ ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548

Continue Reading...

ขอความร่วมมือในการใช้ลายผ้าพระราชทาน จํานวน ๔ ลาย

Continue Reading...

แต่งตั้งข้าราชการระวังรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ

Continue Reading...

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาการณ์ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร และผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ศาลากลาง จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2567

Continue Reading...