รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของจังหวัดมุกดาหาร ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2566)

Continue Reading...

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2566)

Continue Reading...

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของจังหวัดมุกดาหาร ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2565)

Continue Reading...

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2565)

Continue Reading...

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้และการยืมทรัพย์สินของทางราชการ จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2564

Continue Reading...

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร รอบที่ 2

Continue Reading...

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค. พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

Continue Reading...