ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2566 ของจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

Continue Reading...

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2565 ของจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ปี2564 ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนมิถุนายน

Continue Reading...

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ปี2564 ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนมีนาคม 2564

Continue Reading...

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

Continue Reading...