รู้ไหมว่าเราทุกคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ ผ่านการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน! 🤝🏼✨

#76จังหวัด76คำมั่นสัญญา ก…

Continue Reading...

ร่วมสังคมแห่งความปรองดอง เคารพความแตกต่าง สร้างสังคมที่มั่นคงและมีความสุข 🕊📈

#76จังหวัด76คำมั่นสัญญา ก…

Continue Reading...

รู้หรือไม่? โลกได้เข้าสู่ “ภาวะโลกเดือด” 🌏🔥หลังเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์…

#76จังหวัด76คำมั่นสัญญา ก…

Continue Reading...

อาหารคือจุดเริ่มต้นของชีวิต 🍎🥗💦 ปลูกผักกินเอง สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

#76จังหวัด76คำมั่นสัญญา ก…

Continue Reading...

มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกระดับ ขจัดความยากจนในทุกพื้นที่

#76จังหวัด76คำมั่นสัญญา ก…

Continue Reading...

ทุกอย่างมีเดดไลน์… SDGs เองก็เช่นกัน ⏰⚠️

#76จังหวัด76คำมั่นสัญญา ก…

Continue Reading...