ผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2567

Continue Reading...

มุกดาหาร – อำเภอดอนตาล จัดพิธีบวงสรวงพญานาค องค์ฆัตตะเมฆินนิลดำนาคราช และองค์พญานาคชัยยะนาคราช

วันที่ 14 ตุลาคม 2566 ที่…

Continue Reading...

เส้นทางการท่องเที่ยว “จาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา” จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| จาริกเส้นทางบุญในมิติทา…

Continue Reading...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว ตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา “เส้นทางความเชื่อความศรัทธาแห่งลุ่มแม่น้ำโขง” สักการะพญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช ณ จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 (เว…

Continue Reading...

ผู้ว่าฯ มุกดาหาร เปิดเวทีร่วมปรึกษาหารือแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานพญาอนันตนาคราชและพื้นที่โดยรอบ

วันนี้ (20 มิถุนายน 2566)…

Continue Reading...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

❖ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด…

Continue Reading...

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ จังหวัดมุกดาหาร

❖ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด…

Continue Reading...

งานประเพณีบุญผะเหวดฟังเทศน์มหาชาติ (พระเวสสันดร) ณ วัดนิคมเกษตร อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 27 เมษายน 2566 (เว…

Continue Reading...

มุกดาหาร แถลงข่าว งานประเพณีสงกรานต์ “ถนนข้าวเปียก” เปิดรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 11 เมษายน 2566 เวล…

Continue Reading...

มุกดาหาร-ผู้ว่าฯมุกดาหาร ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลคำอาฮวน

วันนี้ (11 เมษายน 2566) เ…

Continue Reading...