ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอก อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕66 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคารศากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า)

Continue Reading...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วหอประชุม 250 ปี มุกดาหาร

Continue Reading...

การจัดพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” และ “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

Continue Reading...

การจัดพิธีเปิดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2566

Continue Reading...

พิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา และถวายภัตตาหารเช้าฯ

Continue Reading...

สรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดมุกดาหาร

สรุปผลการดำเนินงานตามภารก…

Continue Reading...

ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 11/๒๕65 วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา ๐9.3๐ น.

Continue Reading...

การจัดโครงการคาราวานน้ำใจของขวัญปีใหม่จากใจชาวมุกดาหาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ บัญชีมอบหมายภารกิจและบัญชีรายชื่อ)

รายชื่อผู้มอบและรับมอบของ…

Continue Reading...

รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 10/๒๕65 เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565เวลา ๐9.3๐ น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...