การจัดพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และการจัดงาน “วันข้าราชการพลเรือน”

Continue Reading...

“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และการจัดงาน “วันข้าราชการพลเรือน”

Continue Reading...

รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2566

Continue Reading...

การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2566

Continue Reading...

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนการสั่งจองวัตถุมงคลเหรียญพระพุทธสิหิงค์ รุ่น “เลื่อนมรดกโลก ทรัพย์รุ่งเรือง”

Continue Reading...

การจัดงานสภากาแฟสองแผ่นดิน

Continue Reading...

ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/๒๕66 วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

หนังสือเชิญประชุมกรมการฯ ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ร่างวาระ

Continue Reading...

รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/๒๕66 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น.

Continue Reading...

การจัดงานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2566

Continue Reading...