แต่งตั้งข้าราชการระวังรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ

Continue Reading...

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาการณ์ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร และผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ

Continue Reading...

ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2567 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ (ขอเชิญร่วมกิจกรรมฯ)

Continue Reading...

การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ (แจ้งสนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถม-มัธยม)

Continue Reading...

การประสานขอความร่วมมือจากคณะรัฐมนตรีในเรื่องต่าง ๆ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา

Continue Reading...

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (ขอเชิญร่วมกิจกรรมฯ)

Continue Reading...

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (แจ้งอำเภอ)

Continue Reading...

รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...