ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป

Continue Reading...

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 4/2567

หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่…

Continue Reading...

เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 4/2567

หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่…

Continue Reading...

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 3/2567

หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่…

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 2145/2567

Continue Reading...

เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 3/2567

หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่…

Continue Reading...

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง

Continue Reading...

ประกาศขายทอดตลาดครุภันธ์เครื่องจักร/ยานพาหนะ รถนอกเงินทุนหมนุเวียน(งบประมาณ)

Continue Reading...

ประกาศขายทอดตลาดครุภันธ์เครื่องจักร/ยานพาหนะ รถนอกเงินทุนหมนุเวียน(งบประมาณ)

Continue Reading...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง

Continue Reading...