ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ของ กอช. (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

Continue Reading...

ส่งประกาศขายทอดตลาดครุภันฑ์เครื่องจักรยานพาหนะ 2 รายการ

Continue Reading...

ส่งประกาศขายทอดตลาดครุภันฑ์เครื่องจักรยานพาหนะ 2 รายการ

Continue Reading...

ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด

Continue Reading...

เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 1/2567

หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่…

Continue Reading...

ส่งยกเลิกประกาศขายทอดตลาดภัณฑ์เครื่องจักร ยานพาหนะ รถนอกเงินทุนหมุนเวียน (งบประมาณ)

Continue Reading...

ส่งยกเลิกประกาศขายทอดตลาดภัณฑ์เครื่องจักร ยานพาหนะ รถนอกเงินทุนหมุนเวียน (งบประมาณ)

Continue Reading...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป “นักวิชาการเเรงงาน”

สำนักงานเเรงงานจังหวัดมุก…

Continue Reading...

ส่งประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร ยานพาหนะ รถนอกเงินทุนหมุนเวียน

Continue Reading...

ส่งประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร ยานพาหนะ รถนอกเงินทุนหมุนเวียน

Continue Reading...