พิธีมอบราวัล “โพธิคยานาคาธิบดี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

มอบ 11 รางวัล “โพธิ…

Continue Reading...

“เทศกาลสินค้า GI และสินค้าดีมุกดาหาร บอกฮัก ฮิมโขง”

 งานห้ามพลาด รวมผ้าทอมือเ…

Continue Reading...

จังหวัดมุกดาหาร เปิดประชุมปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมุกดาหาร

วันนี้ 3 กุมภาพันธ์ 2566 …

Continue Reading...

เปิดโครงการ “แล้งนี้ต้องมีน้ำ”ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จากแม่น้ำโขง ช่วยเกษตรกรลุ่มน้ำโขง มีน้ำใช้ตลอดปีที่มุกดาหาร

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 …

Continue Reading...

จังหวัดมุกดาหาร เสนอโครงการก่อสร้างถนนสาย “มุกดาสนุก สุขชายโขง” เสริมศักยภาพการท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2566…

Continue Reading...

จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมเนื่องใน วาระครบรอบ 54 ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน พร้อมจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี พัฒนาพื้นที่จวนผู้ว่าให้เป็นแปลงโคก หนอง นา ต้นแบบ

วันที่ 31 มกราคม 2566 (เว…

Continue Reading...

จังหวัดมุกดาหาร ปล่อยแถวประกาศสงครามกับยาเสพติด “ยุทธการเปิดฟ้าเมืองมุก” ประจำปี 2566

วันที่ 31 ม.ค. 2566 (เวลา…

Continue Reading...

จังหวัดมุกดาหาร มอบรางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวแรงงาน-สถานประกอบกิจการ-สถานศึกษา ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

วันนี้ (31 ม.ค. 2566) เวล…

Continue Reading...

จังหวัดมุกดาหาร มอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ประจำปี 2566

วันที่ 30 ม.ค. 2566 นายวร…

Continue Reading...

จังหวัดมุกดาหาร ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2566

วันนี้ (30 มกราคม 2566) เ…

Continue Reading...