📣 ขอเชิญชวนผู้มีจิดศรัทธาร่วมกันจัดซื้อหนังสือ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อบริจาคให้แก่ห้องสมุดต่างๆ ที่ขาดแคลนหนังสือ หรือร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อขยายโอกาสแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ . ผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 401-081991-4 ชื่อบัญชี มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ *สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้ #สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

การพัฒนาจังหวัดให้เป็นจังหวัดคุณธรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชื่อบ้า…

Continue Reading...

มุกดาหาร ดีเดย์เปิดด่านไทย-ลาว 1 พ.ค. 65 นี้

🇹🇭🇱🇦 มุกดาหาร ดีเดย์เปิดด…

Continue Reading...

จังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญชวนให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญชวน…

Continue Reading...

📣จังหวัดมุกดาหาร หน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

📣จังหวัดมุกดาหาร หน่วยบริ…

Continue Reading...

ปฏิทินงานพระราชพิธีและรัฐพิธีประจำปีที่สำคัญของจังหวัด (ยกเว้นงานราชพิธีและรัฐพิธีทางศาสนา)

ปฏิทินงานพระราชพิธีและรัฐ…

Continue Reading...

ชมคลิป “กรมการกงสุลสัญจร” ของขวัญปีใหม่จากกระทรวงการต่างประเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

[ชมคลิป] “กรมการกงสุลสัญจ…

Continue Reading...

กรมการปกครอง ชวนเด็กอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ ทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกได้ที่สำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ เอกสารที่ใช้ คือ สูติบัตร หากไม่มีใช้เอกสารที่ราชการออกให้ เช่น ใบสุทธิ สำเนาทะเบียนนักเรียน ฯลฯ สอบถามโทร.1548

กรมการปกครอง ชวนเด็กอายุค…

Continue Reading...

ตรุษจีนมุกดาหาร 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2565

Continue Reading...

📢 ขอเชิญข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้ารับวัคซีนโควิด-19 ให้ครบอย่างน้อย 3 เข็ม เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้สูงอย่างเพียงพอต่อการป้องกันโรค ให้เร่งรัดการฉีดให้เแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 19 มกราคม 2565 โดยสามารถเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ได้ที่หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร หรือหน่วยบริการวัคซีนในพื้นที่

📢 ขอเชิญข้าราชการ เจ้าหน้…

Continue Reading...