จังหวัดมุกดาหาร บวงสรวงและตั้งองค์กฐิน พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช( พญานาคฟ้า สวรรค์พิภพ)ภายใต้ ชีวิตวิถีใหม่

3 กันยายน 2564 เวลา 07.02 น. พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคุณหญิงวารุณี บำรุงสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีคล้องบ่วงมาศหน้าเครื่องบวงสรวง พร้อมด้วยนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รองนายกเหล่ากาชาด และหัวหน้าส่วนราชการรวมพิธี ณ ลานหน้าพญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร ในพิธีพราหมณ์อ่านโองการบูชาฤกษ์ /อ่านโองการเทวดาประจำทิศ/อ่านโองการบวงสรวง/อ่านโองการขอพรพญานาคสี่ตระกูล/อ่านโองการเครื่องสังเวยพญานาคและอ่านโองการขอพรพญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช(พญานาคฟ้า) จากนั้นประธานโปรยข้าวตอกดอกไม้ และรำถวายชุดฟ้อนบุษปะบูชา, รำบวงสรวงพญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราชโดย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและคณะ
นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดพิธีบวงสรวงบูชาพญานาค ทั้ง 3 พิภพ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร หลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ลดลง เพื่อฟื้นเศรษฐกิจและมีการการเดินทางท่องเที่ยวตามความเชื่อ ความศรัทธาในพญานาค ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยววิถีใหม่ บูชาพญานาค 3 องค์ที่ปกปักรักษาลุ่มแม่น้ำโขงจังหวัดมุกดาหารได้แก่ พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช (พญานาคดิน) พญาอนันตนคราช (พญานาคน้ำ) และพญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช (พญานาคฟ้า)
นอกจากนี้จังหวัดมุกดาหาร ยังกำหนดจัดพิธีสวดมนต์เมือง ฟังธรรมกลางแม่น้ำโขงในคืนวันออกพรรษาวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และพิธีจุดเทียนขึ้นภู ทอดกฐินพญานาค 3 พิภพแด่องค์พระใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ ที่ประดิษฐานอยู่บนเขาภูมโนรมย์ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร อีกด้วย
ข่าว- วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

Share: