ประกาศขึ้นบัญชีการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ปกครองจังหวัดมุกดาหาร)

ประกาศขึ้นบัญชีการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายเเละแผน
ตำแหน่ง พนักงานการเงินเเละบัญชี

Share: